Om Food for talk

Samtale vimeo

Af: Mette Hvid, Producer på Food for Talk

I 2010 sad jeg sammen med kokken Henrik Boserup på bageste række til en eksperthøring om genmodificerede planter. Som udgangspunkt var vi begge glødende modstandere af GMO.

I pausen kom vi til at tale med nogle af de mennesker, som arbejder med plantebioteknologisk forskning, herunder GMO – genmodificerede planter. Vi hørte om fosfatminer, plantesygdomme og giftstoffer, og vi blev opmærksomme på  at der store og globale udfordringer i fødevareproduktionen, og på et påtrængende behov for bæredygtige løsninger. Vi fik forklaret, at man naturligvis ikke kan løse alle problemer i landbruget med gensplejsede afgrøder, men at brug af bioteknologi kan bidrage til bæredygtige løsninger.

Mødet med menneskene bag forskningen vakte vores nysgerrighed: Hvad har de på hjerte? Hvad forsker de i, og hvad var det egentlig, som vi var imod …?

Med nysgerrighed og med erkendelsen af, at plantebioteknologi er et stort og komplekst emne, opstod ideen om at producere en serie samtalefilm om brug af bioteknologi til udvikling af planter med nye egenskaber.

Kommunikationsmedarbejder Inga Christensen Bach fra Institut for Plantebiologi og Bioteknologi (fra august 2012 en del af Institut for Plante- og Miljøvidenskab) hjalp os med at finde planteforskere, som gerne ville fortælle os om deres arbejde og om de problemer, som de søger løsninger på. Indtil for få år siden arbejdede Inga selv som planteforsker, dels med gensplejsning, dels med en forædlingsmetode, der kaldes MAS (Markørassisteret selektion), og hun har hjulpet os med at forstå nogle af de grundlæggende principper i begge metoder.

Filmene er produceret af mad.dk og Hvid Projects med støtte fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Tips- og lottomidler 2010.

Tilrettelæggelse: Inga Christensen Bach, Institut for Plante og Miljøvidenskab, Københavns Universitet.